Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Agenda för mångkultur, Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006
kortform av titel Agenda för mångkultur
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2005:91
utgivningsår 2005
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/22/31/b402b01e.pdf
ställe s. 51–56
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet, Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (Ku2004:09)