Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Socialförsäkringsbalk, Del 1
kortform av titel Socialförsäkringsbalk
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2005:114
utgivningsår 2006
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/58/40/e7d6d3c9.pdf
ställe s. 45, 91
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol)