Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Termlista för hållbar utveckling
kortform av titel Termlista
utgivningsår 2021
länk https://www.isof.se/vart-uppdrag/samarbeten/hallbarhetsterminologi/termlista-hallbar-utveckling
bakgrund Termlistan är utarbetad inom Hållbarhetstermgruppen, en arbetsgrupp med representanter från lärosäten, myndigheter, forskningsinstitut, intresseorganisationer och medier som är verksamma inom ämnesområdet hållbar utveckling. Gruppen leds av språkvårdare och terminologer från Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen. Hållbarhetstermgruppen initierades av Språkrådet våren 2021.
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Hållbarhetstermgruppen