Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Termlista för hållbar utveckling
kortform av titel Hållbarhetstermlistan
utgivningsår 2022
länk https://www.isof.se/h%C3%A5llbarhetstermer
bakgrund Termlistan är utarbetad inom Hållbarhetstermgruppen, en arbetsgrupp med sakkunniga från lärosäten, myndigheter och forskningsinstitut, samt representanter från intresseorganisationer och medier. Alla är verksamma inom ämnesområdet hållbar utveckling. Gruppen leds av språkvårdare och terminologer från Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen. Hållbarhetstermgruppen initierades av Språkrådet våren 2021.
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen