Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2004:27 [upphävd]
utgivningsår 2004 [upphävd]
utgåvenr H 125
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2008/2004_27.pdf
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket