Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2005:115
utgivningsår 2005
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/57/08/72859fdb.pdf
ställe s. 33–39
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Finansdepartementet, Anonymitetsutredningen