Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista Termförklaringar och sakregister
kortform av titel
överordnad titel Svenska Akademiens grammatik
utgivningsår 1999
länk
ställe 1: inledning, register, s. 148–239
antal termposter 1001
 
utgivare
organisation Svenska Akademien
författare Ulf Teleman; Staffan Hellberg & Erik Andersson