Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Jakt och fiske i samverkan
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2005:116
utgivningsår 2005
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/63/11/d726ae75.pdf
ställe s. 50–51
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet