Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Mätning av grundvattennivå och portryck
dokumentnummer Information 11
utgivningsår 1990
länk www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/info/pdf/sgi-i11.pdf
ställe Bilaga B – Definitioner, s. 67–68
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
författare Marius Tremblay