Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Landstingens/regionernas gemensamma biobanksdokumentation – ordlista
kortform av titel Ordlista
utgivningsår 2019
utgåvenr Version 5.1
länk http://biobanksverige.se/wp-content/uploads/b1-ordlista.pdf
antal termposter 60
 
utgivare
organisation Biobank Sverige