Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet : Slutbetänkande av Organisationsutredningen för regional tillväxt
kortform av titel Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:3
utgivningsår 2006
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/63/35/b2f2407a.pdf
ställe s. 45—46
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet, Organisationsutredningen för regional tillväxt