Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tonnageskatt : betänkande / av Tonnageskatteutredningen
kortform av titel Tonnageskatt
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:20
utgivningsår 2006
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/64/40/de3cf95b.pdf
ställe s. 61–65
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Finansdepartementet, Tonnageskatteutredningen