Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista om arbete i farlig atmosfär
utgivningsår 2015
länk https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/farlig-atmosfar/ordlista-om-arbete-i-farlig-atmosfar/
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket