Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En sammanhållen diskrimineringslagstiftning : slutbetänkande. D. 1 / av Diskrimineringskommittén
kortform av titel En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, del 1
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:22
utgivningsår 2006
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/86/96/b2a004cf.pdf
ställe s. 257, 600–601
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Diskrimineringskommittén