Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Stöd till hälsobefrämjande tandvård : Delbetänkande av Utredningen om ett nytt tandvårdstöd för vuxna
kortform av titel Stöd till hälsobefrämjande tandvård
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:27
utgivningsår 2006
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/93/20/963ff5a9.pdf
ställe s. 11–13
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna