Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk-engelsk ordlista
kortform av titel
utgivningsår
länk https://medarbetarportalen.gu.se/studieadministration/sah-grund-avancerad-niva/sarskilt-pedagogiskt-stod/verktyg-i-arbetet/svensk-engelsk-ordlista/;jsessionid=1qghu64l7uw3y07vekptlxsv?skipSSOCheck=true
bakgrund Utbildningsenheten har sammanställt engelsk översättning av begrepp som används i arbetet med särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning.
antal termposter 37
 
utgivare
organisation Medarbetarportalen Göteborg universitet