Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Färg- och lackteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 88
utgivningsår 1988
länk
sekretariatskommentar UDK 667
antal termposter 1171
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC