Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Besiktningsmannaboken 2016 – Handbok för besiktningar av nybyggda småhus
kortform av titel Besiktningsmannaboken 2016
utgivningsår 2016
länk http://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/besiktningsmannaboken-2016-konsumentverket.pdf
antal termposter 57
 
utgivare
organisation Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF) & Gar-Bo Försäkring AB