Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bättre arbetsmiljöregler : samverkan, utbildning, avtal m.m. : delbetänkande. 1 / av Utredningen om arbetsmiljölagen
kortform av titel Bättre arbetsmiljöregler I – Samverkan, utbildning, avtal m.m.
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:44
utgivningsår 2006
länk http://www.utrikesdepartementet.com/content/1/c6/06/32/79/6ae0e922.pdf
ställe s. 83
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet