Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista för Bebyggelseregistret, BeBR
kortform av titel Ordlista för Bebyggelseregistret
utgivningsår
länk https://www.raa.se/app/uploads/2012/06/BBR-2.0-ORDLISTA-rev.2015.07.pdf
antal termposter 27
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet