Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2018:20
utgivningsår 2018
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20
ställe Ord och uttryck i förordningen, 3 §
sekretariatskommentar Träder i kraft: 2018-03-01.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet