Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ansvarsfull servering - fri från diskriminering : delbetänkande / av Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten
kortform av titel Ansvarsfull servering – fri från diskriminering
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:56
utgivningsår 2006
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/64/68/5be744f9.pdf
ställe s. 78–79
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten