Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Forensiska institutet : ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri : delbetänkande / av RMV/SKL-utredningen
kortform av titel Forensiska institutet. Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:63
utgivningsår 2006
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/57/28/ff6ca6ad.pdf
ställe s. 254–260
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet, RMV/SKL-utredningen