Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förstärkt mikrobiell självrening av klorerade lösningsmedel
dokumentnummer SGI Publikation 37
utgivningsår 2017
länk http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p37.pdf
ställe 8. Ordlista, s. 53
antal termposter 22
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI