Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll
dokumentnummer ESV 2017:65
utgivningsår 2017
länk https://www.esv.se/contentassets/7b9dfb6b7ebc4cc588a0e29b43d11f0e/esv-2017-65-tillampningen-av-forordningen-om-intern-styrning-och-kontroll.pdf
ställe Ordlista, s. 84
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket