Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering. Exempelsamling över anpassningar av åtgärder för att förhindra erosion och stabilitetsproblem i slänter i samband med skogsbruk eller exploatering
kortform av titel
överordnad titel Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering
dokumentnummer Rapport 9•2016
utgivningsår 2017
länk http://www.uw-elast.se/materialkunskap/ordlista-material-och-materialsammans-ttningar/
ställe 2 Ordlista, s 9–12
antal termposter 42
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen
författare Anja Lomander, Karin Lundström, Per Hazell