Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fritid till sjöss och i hamn : förslag till finansiering av service till sjöfolk : rapport / från HKF-utredningen
kortform av titel Fritid till sjöss och i hamn
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:67
utgivningsår 2006
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/63/60/9d44af88.pdf
ställe s. 19
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet, HKF-utredningen