Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vidaresändningsplikten, utrymmet för lokala kabelsändarorganisationer samt tillgång och upptäckbarhet i onlinemiljö. En översyn av nuvarande reglering och analys av framtida behov
kortform av titel
överordnad titel Vidaresändningsplikten, utrymmet för lokala kabelsändarorganisationer samt tillgång och upptäckbarhet i onlinemiljö
dokumentnummer Dnr: 16/01858
utgivningsår 2017
länk https://www.mprt.se/documents/uppdrag/evenemangslista%202016/vidares%c3%a4ndningsplikten%20slutrapport%202017.pdf
ställe 6.5.2 Myndighetens definition av onlinemiljö, s. 83
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Myndigheten för press, radio och tv
författare Anja Lomander, Karin Lundström, Per Hazell