Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
kortform av titel
överordnad titel Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
dokumentnummer SOU 2017:101
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/89999D0D-9B83-4165-985E-6BAC6D82F293
ställe 5.1 Vad är en familj?, s. 260–261
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet