Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Telefonförsäljning : slutbetänkande / av 2005 års marknadsföringsutredning
kortform av titel Telefonförsäljning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:1
utgivningsår 2007
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/50/02/04ec46f4.pdf
ställe s. 23, 55
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2005 års marknadsföringsutredning