Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen
kortform av titel Utsatta områden
utgivningsår 2017
länk https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Ovriga%20rapporter/Utsatta%20omr%c3%a5den%20-%20social%20ordning,%20kriminell%20struktur%20och%20utmaningar%20f%c3%b6r%20polisen.pdf
ställe 1.2 Definitioner, s. 9–11
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Polisen, Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten