Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Underlag för samråd för befintlig 220 kV ledning mellan stationen Botkyrka och anslutning vid Tuna i Stockholms län
överordnad titel Excerpter ur Betänkanden och utlåtanden
utgivningsår 2017
länk https://www.svk.se/contentassets/15c0bb7828b944c8ae614b4e11a058ff/samradsunderlag_tuna_botkyrka_170502.pdf
ställe 8. Ord- och begreppsförklaringar, s. 28–29
antal termposter 29
 
utgivare
organisation Svenska Kraftnät