Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Övervakning av förekomst av växtskadegörare
dokumentnummer Rapport 2016:15
utgivningsår 2016
länk http://www2.jordbruksverket.se/download/18.ec5777815a8abe68496bc6d/1488546540169/ra16_15.pdf
ställe 1.5 Definitioner av begrepp, s. 4
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk (Miljöanalysenheten)
författare Lars Bollmark