Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Effektivare kombination av jordbrukarstöden – för ökad miljönytta, lönsamma jordbruk och ökad samhällsekonomisk lönsamhet
dokumentnummer Rapport 2017:14
utgivningsår 2017
länk http://www2.jordbruksverket.se/download/18.649a35f815e6e70993e33fb1/1505218030391/ra17_14.pdf
ställe Begrepp och definitioner i rapporten, s. 13
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk (Utredningsenheten)
författare Torben Söderberg (red.)