Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning : betänkande / av Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten
kortform av titel Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:8
utgivningsår 2007
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/59/18/c347b82a.pdf
ställe s. 131–141
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet, Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten