Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Den digitaliserade gården. Hur kan samhället bidra?
kortform av titel Den digitaliserade gården
dokumentnummer Rapport 2017:17
utgivningsår 2017
länk http://www2.jordbruksverket.se/download/18.48fc962e15ea0a5b2c29faee/1506514240014/ra17_17v2.pdf
ställe 1.2 Några grundläggande begrepp, s. 8–9
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk (Utredningsenheten)
författare Bengt Johnsson