Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Jordbrukets produktivitet och struktur
dokumentnummer Rapport 2017:21
utgivningsår 2017
länk http://www2.jordbruksverket.se/download/18.4c8614ac1602a4751f81d861/1512632267020/ra17_21v2.pdf
ställe Ordlista, s. 6, Begrepp och definitioner i rapporten
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk (Utredningsenheten)
författare Joel Karlsson