Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m.
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2017:29
utgivningsår 2017
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.6a8d504015f70e4094bab244/1509953590079/2017-029.pdf
ställe Definitioner, s. 2, 7 §
antal termposter 22
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk