Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2017:40
utgivningsår 2017
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.7f235a3916096e0d1805c815/1514443858937/2017-040.pdf
ställe Definitioner, s. 6, 8 §
antal termposter 48
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk