Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2017:28
utgivningsår 2017
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.6a8d504015f70e4094bab23d/1509953539548/2017-028.pdf
ställe Definitioner, s. 3, 6 §
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk