Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2017:26
utgivningsår 2017
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.6a8d504015f70e4094bab22b/1509953408016/2017-026.pdf
ställe Definitioner, s. 2, 6 §
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk