Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2017:24
utgivningsår 2017
länk http://www.jordbruksverket.se/download/18.6a8d504015f70e4094bab20f/1509953267268/2017-024.pdf
ställe Definitioner, s. 2, 6 §
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk