Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel
överordnad titel Excerpter ur Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
dokumentnummer HSLF-FS 2017:75
utgivningsår 2017
länk https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/HSLF-FS/HSLF-FS_2017_75.pdf
ställe Definitioner, 3 §
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket