Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur
överordnad titel Excerpter ur Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
dokumentnummer HSLF-FS 2016:78
utgivningsår 2016
länk https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/HSLF-FS/HSLF-FS_2016_78.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Läkemedelsverket