Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2017:1317
utgivningsår 2017
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171317-om-bidrag-till_sfs-2017-1317
ställe Ordförklaringar, 2 §
sekretariatskommentar Träder i kraft: 2018-02-01.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Miljö- och energidepartementet