Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2017:1318
utgivningsår 2017
länk https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20171318-om-bidrag-till_sfs-2017-1318
ställe Ordförklaringar, 2 §
sekretariatskommentar Träder i kraft: 2018-02-01.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Miljö- och energidepartementet