Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi
överordnad titel Excerpter ur Riksantikvarieämbetets författningssamling
dokumentnummer KRFS 2017:1
utgivningsår 2017
länk http://www.kulturradet.se/Documents/Om%20Kulturr%c3%a5det/F%c3%b6rfattningssamling/krfs_2017_1_web.pdf
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet