Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) före-skrifter om färdigförpackade varor
överordnad titel Excerpter ur Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling
dokumentnummer STAFS 2017:1
utgivningsår 2017
länk https://www.swedac.se/wp-content/uploads/2017/01/STAFS-2017_1-.pdf
ställe Definitioner, 2 §
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Swedac