Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Friskare tänder : till rimliga kostnader : slutbetänkande / av Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna
kortform av titel Friskare tänder – till rimliga kostnader
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2007:19
utgivningsår 2007
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/80/60/a0eac6ce.pdf
ställe s. 17–21
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna