Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nationell geodatastrategi. Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster 2016–20202016-06-15
kortform av titel Nationell geodatastrategi
dokumentnummer LM-rapport 2016/3
utgivningsår 2016
länk https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/styrning-och-uppfoljning/geodatastrategin/nationell_geodatastrategi_2016-2020.pdf
ställe Begreppsförklaringar, s. 32
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Lantmäteriet