Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statistik om offentlig upphandling 2017
dokumentnummer Upphandlingsmyndigheten rapport 2017:5; Konkurrensverket rapport 2017:11
utgivningsår 2017
länk http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2017-11.pdf
ställe Begrepp och förkortningar, s. 12–15
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Upphandlingsmyndigheten & Konkurrensverket